Rot-avdrag

Oroa dig inte, vi kan det. Det är bara att fråga!

Du vet säkert, att du som privat bostadsägare kan tillgodogöra dig det statliga ROT-avdraget.
Från och med 2016 betyder det att du får 30% (högst 50.000:-) tillbaka på arbetskostnaden.
Före 2016 var avdraget 50% med samma maxavdrag (50.000:-).

Däremot är det inte helt säkert att du kan ROT-avdragets regel utan och innan, t ex skatteeffekter etc. Oroa dig inte, vi kan det. Det är bara att fråga!

Kontakt

Är du intresserad av våra tjänster? Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offertförslag.

 • Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset.
 • Renovering och ombyggnad av badrum.
 • Byte av badrumsinredning.
 • Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad.
 • Byte av dörrar i småhus.
 • UTBYGGNAD – FÖRRÅD Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.
 • DRÄNERING Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion.

  Förutsättning är att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

 • TILLBYGGNAD

  Om du låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion.

 • OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS

  Förutsättning är att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

Vill du veta mer? Läs om Regler för ROT-avdrag här.