Så här fakturerar du oss

För att göra faktureringsprocessen så smidig som möjligt för båda parter är det viktigt att du följer våra rutiner på den här sidan.

 

Fakturera rätt bolag

Kontrollera att fakturan är ställd till rätt Henda-bolag, det vill säga antingen till Henda Entreprenad AB eller Henda Byggservice AB:

Om fakturan är ställd till fel bolag eller om den inte uppfyller våra krav på innehåll kommer den att returneras. Då måste du skicka in en ny, korrekt faktura med framflyttat fakturadatum.

 

Få med alla uppgifter

Fakturans första sida måste innehålla följande obligatoriska uppgifter:

  • fakturanummer
  • fakturadatum
  • förfallodag (minst 30 dagars betalningsvillkor)
  • totalbelopp
  • momsbelopp
  • bankgironummer
  • projektnummer (A12345, alt. B12345, d.v.s. bokstav följt av 5 siffror)*
  • beställare, legitimerad via ID06**.

Vi kommer att returnera fakturor som är felaktigt ifyllda eller saknar någon av de obligatoriska uppgifterna.

*) Fakturor som inte avser byggprojektbeställning ska ha alternativ märkning uppgiven av oss.
**) Gäller vid beställning av Hendas personal i butik.

Skicka fakturan digitalt

Vi tar inte emot fakturor via fysisk post. Vi vill i första hand att fakturorna skickas via EDI, men om du inte har möjlighet till detta går det även bra att skicka fakturor i pdf-format via e-post. Skicka då endast EN faktura per e-postmeddelande och med ett unikt namn på den bifogade fakturan.

Har du ingen lösning för att skicka e-faktura i dag kan du kontakta vår samarbetspartner Crediflow. De kan hjälpa dig att hitta en snabb och smidig lösning:

www.crediflow.se/
Tfn: 08-578 604 00