Inventering utbildningar

Ange ditt namn


 

Obligatoriskt

Nedanstående utbildningar är obligatoriska att besvara.
Har du genomgått distansutbildningen - Safe Construction Training? Utbildningen är obligatorisk för alla som är verksamma på en byggarbetsplats. Vi vill också veta om utbildningen finns lagrat på ditt ID06-kort.


 
Har du utbildning för Heta Arbeten? Vi vill också veta om din utbildning finns lagrad på ditt ID06-kort.
När går ditt intyg ut?


 
Har du utbildning för lift? Vi vill också veta om utbildningen finns lagrad på ditt ID06-kort.
När går ditt intyg ut?


Har du utbildning för att utföra arbete på ställning? Vi vill också veta om utbildningen finns lagrad på ditt ID06-kort.
När går ditt intyg ut?


Har du genomgått utbildning för HLR? Vi vill också veta om utbildningen finns lagrad på ditt ID06-kort.


Övrigt
Nedanstående utbildningar är obligatoriska att besvara.