Information om kommande branschkrav på
arbetsmiljöutbildning, Safe Construction Training.

Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från säkerhetsutbildningen Safe Contstruction Training ett krav
för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordningen
av arbetsmiljön.

Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador
och olyckor. Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet.
Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för Byggföretagens medlemmars byggarbetsplatser.
Byggföretagen har beslutat att samtliga personer som är verksamma på byggarbetsplatser i byggproduktion eller
med produktionsrelaterade uppgifter vid Byggföretagens medlemsföretag, eller är verksamma på en
byggarbetsplats där ett medlemsföretag har samordningsansvar, ska ha genomfört utbildningen och ha godkänt
testresultat för Safe Construction Training. Förenklat gäller att den som omfattas av kravet på att bära ID06 måste ha ett godkänt testresultat.

Kravet gäller alltså för alla arbetsplatser där Henda har ett samordningsansvar för arbetsmiljön.

Henda stödjer satsningen med Safe Construction Training. Var ute i god tid och se till att era anställda har en godkänd utbildning
laddat på ID06-kortet innan de går på semester. Klicka på länken nedan och läs mer om utbildningen.

Antal dagar kvar