Vi löser alla uppdrag med samma energi och vi har erfarenhet av det.