Henda Byggservice blir Henda Entreprenad och Henda Byggservice.

Varför då och vad menar vi?

Under de senaste årens utveckling av företaget har det blivit allt mer tydligt att vi har två verksamheter som kräver olika former av organisationer. Det handlar om det mesta. Kunder, arbetsledning, ekonomi, kompetenser och resurser. Vi har därför bestämt oss för att dela upp verksamheterna, entreprenad och försäkringsskador, i två olika juridiska bolag för att kunna optimera respektive verksamhet och kunna stärka och utveckla dem båda.

Samtidigt är vi måna om att hålla samman Henda som ETT varumärke.

Henda har varit en lokal aktör i branschen i över 25 år. Vi har byggt vårt varumärke genom väl utfört arbete och skapat oss goda referenser. Kunder och leverantörer vill arbeta med Henda. Vi vill fortsätta på det spåret och våra samarbetsparters idag önskar att vi utför tjänster från det lilla byggserviceuppdraget till den stora entreprenaden.

Vad innebär det för våra kunder och samarbetspartners?

Det är viktigt att våra partners upplever uppdelningen som något som stärker vår gemensamma relation. Kunder kräver flexibilitet och därmed kommer det nya Henda att bibehålla den höga servicenivå som är idag men också samtidigt kunna erbjuda en spetsigare kompetens och en mer precis produkt som respektive Hendabolag erbjuder. Vi är fortfarande HENDA när vi träffar kunden.

Läs mer här om vad förändringarna innebär för dig som är Leverantör.